ĐINH TRƯỜNG CHINH


“thảng như con ngựa già vô dụng
chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình”
(thơ TTY)


 
Chân Dung Trịnh Công Sơn
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Đinh Trường Chinh