ĐINH TRƯỜNG CHINH


Tĩnh Vật HoaVà, Người Ấy Đã Ra Đi
(Ký họa bút sắt) 
  Trở lại chuyên mục của : Đinh Trường Chinh