Đường Ngọc Chi

Hội Đèn Xuân
(Spring Lanterns) 
Ý đẫm hương màu Tết
Tâm nở Hội Đèn Xuân (Mai Quang)


Xuân Sen IXửng gió, hương sen thơm thoảng lạ
Ao kia, cầu Phật nở thêm vài (Mai Quang)
 

Xuân Sen II
 

Lá trong thụ bẩm màu phương lục
Hoa thuở hàm ân sắc diễm hồng (Mai Quang)


Xuân Sen III


 
Từ trong trần cấu bước ra
Rung rinh cánh gió một tòa an nhiên (Mai Quang)

  Trở lại chuyên mục của : Đường Ngọc Chi