JACKLYN VY TRẦN

 
CÓ PHẢI ANH
KHÔNG CHỜ NỔI MÙA THU!


Có phải anh không chờ nổi mùa thu!
Bỏ cuộc chơi khi lá vàng chưa rụng
Khi trời đêm vừa bắt đầu hửng sáng
Khi ráng hồng chưa kịp kết trên cao

Anh ra đi để thu vàng lững thững
Bước chân em chưa kịp đạp lá vàng
Còn đâu nửa hơi sương còn thốn thức
Bóng trăng tà cùng nhịp đập bôn ba

Anh ra đi từ nay thu vắng lạnh
Mây xám về đọng lại cứng cả tim
Tay buốt giá dù trời đông chưa đến
Biển mù khơi che khuất dấu đi về

Sao không nán chờ sang thu năm mới
Dẫu biết rằng con tạo sẽ xoay dần
Có phải anh chờ không nổi mùa thu!
Cho em tiếc, thương thu vàng năm trước.

J. Vytran
Tháng 10 Thu 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Jacklyn Vy Tran