JACKLYN TRẦN


Thường Xuân
Em bước ra vườn tầm ngọn Thường Xuân
Rồi lạc giữa phố hoa phồn đô hội
Tình bén duyên thầm hương xuân phơi phới
Đã rạng hồng má thắm phận tùy duyên.

Ấp Ủ 
  Trở lại chuyên mục của : Jacklyn Vy Tran