KHÁNH PHAN


Phế Tích Của Ảo Ảnh

Rêu phong mái ngói ngày tôi trở lại
đốm chiều lập loè ánh mắt
sâu kí ức mù đồng cỏ nương khô
âm vang châu thổ
nghe như tiếng thở dài từ nghìn năm
bồi hồi dòng sông cạn.
(Thơ: Trịnh Y Thư) 
  Trở lại chuyên mục của : Khánh Phan