LÂM CHIÊU ĐỒNG


Rừng Thu
 Tháng sau đã mùa thiên di
Ngang qua miền rộ Dã Quỳ
Gặp em đang thời mọng chín,
Ðẹp như RỪNG THU tranh anh.

Này em lá vàng nhuốm đỏ
Bao nhiêu lá đổ ven triền,
Ta nghe tim mình loạn nhịp
Say huơng thu mùa miên man.

Sáng nay mây trời lang thang,
Bay qua trùng điệp cát vàng,
Thoát xiêm dáng trần vú mộng,
Nghê thường
cong lên
du dương.

 
Ao Súng TímDòng Sông Nơi Này

  Trở lại chuyên mục của : Lâm Chiêu Đồng