LÂM CHIÊU ĐỒNG


Tranh Xé Dán

Ghép Chút Mong Manh

Chút xanh chút đỏ chút hồng
Chút nâu chút xám chút mong manh buồn
Chút màu ảm đạm mây vương
Chút cau soi bóng chút tường váng rêu
Chút rắn rỏi chút yêu kiều
Chút thân cây gỗ khập khều bắc ngang
Chút bóng rớt chợt vỡ tan
Chút yêu ghét để đa đoan phận này!
(Thơ: Lâm Chiêu Đồng)


Tĩnh Vật


  Trở lại chuyên mục của : Lâm Chiêu Đồng