LƯƠNG TRƯỜNG THỌ
 

cùng trắc ẩn dở dang
(Thơ KhaLy Chàm)

 

vuốt đờ đẫn mặt hoài nghi
mùi nhân ngãi rách thở phì phò chưa
ái tình rờ rẫm mây mưa
cuồng tim sôi máu cho vừa điên mê

 

đất trời nào biết bội thề
mà sao ngón dại vân vê ảo hình
hãy cười trong nỗi lặng thinh
niềm đau phồn thực cung nghinh tôn thờ

 

hư linh trắng rụng vào mơ
khai sinh mộng mị ngọt vờ vĩnh môi
trăng khuya vàng lạnh tan rồi
thơ ơi đừng níu… xác ngồi tịnh tâm

 

ngu ngơ nhục thể hương trầm
ô hay, rực rỡ em nằm bên ta!
(Thơ KhaLy Chàm)

  Trở lại chuyên mục của : Lương Trường Thọ