PHƯỢNG HỒNGBay CaoTa về ngang đó trời thu
Vẫn còn sương đọng mịt mù gió sương
Dừng chân đứng lại vô thường
Đâu đây vọng tiếng miên trường vô thanh...

Sự Sống

 

  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng