PHƯỢNG HỒNG


Sắc Màu Thiền Tông


Dòng đời một áng mây trôi
Vui buồn sướng khổ khóc cười thở than
Thôi đi! Quên hết trái ngang
Bình tâm quán chiếu rỏ ràng TÁNH KHÔNG.

Vui câu thanh thanh thản nhẹ nhàng
Hát câu KHÔNG TÍNH cho đời ngát hương
Chấp tay ngưỡng vọng mười phương
Thân tâm hòa quyện muôn phương nhiệm mầu.

Những điều thuận nghịch niềm đau
Nhập thân vô tánh vọng cầu hữu tâm
Đói ăn mệt nghĩ đi nằm
Vô ưu nở rô thăng trầm gió bay...

Sg.thứbay 7/4/2018
Đứng dậy đi thôi! Các bạn hiền
Đời dù cay đắng đến mười mươi
Ta về đem lại tình yêu mới
Xin tặng nhân gian một nụ cười.

Vẫn biết xưa nay nhất thiết không
Mà sao ngang trái vẫn chạnh lòng
Đêm về trăn trở mộng chất chồng
Buông đi tất cả cả hư KHÔNG...

Saigon chủ nhật 8/4/2018


 
  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng