PHƯỢNG HỒNG
 
 
Sắc Màu Thiền Tông

Ta như hoa cỏ bên đường
Như dòng nước chảy muôn phương cùng về
Tào khê bách việt ca tỳ
Thân tâm tĩnh tại cùng đi một đường...  

Em đi trong gió loạn tóc mây
Dường như trong ấy thoảng hương bay
Áo trắng em choàng xanh màu ngọc
Cả trời tím ngát lẩn hương bay...

Saigon 13/6/2019

 
  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng