PHƯỢNG HỒNG


Sắc Màu Thiền TôngTa đi nắng quái héo gầy 
Ta về sáng nắng đã hây hây vàng 
Qua rồi một kiếp mơ màng 
Thiên thu vĩnh cửu rõ ràng là đây 
Ta, người thiên, địa sum vầy 
Trời cao lồng lộng giữa bầy thiên nga
Về miền sương trắng kiêu sa 
Hóa thân vạn kiếp thiên hà thời không 
Nghìn năm nhẹ bước phiêu bồng 
Chân như phiền não cũng đồng như như.Thân em cỏ dại bên đường, 
Mùa xuân vĩnh cữu miên trường trong em. 
Bởi vì đôi mắt nhá nhem 
Mở toang mắt biếc mà xem nhiệm mầu 
Thân em chứa cả tinh cầu 
Thiên hà đại địa đâu đâu cũng là 
Ta người thiên hạ một nhà 
Như lai hóa hiện trên tà aó em. ...
20/1/2018Đêm qua cơn mộng vừa tan
Thế gian tỉnh giấc mơ màng bấy lâu 
Thiên nhân trôi khúc nhiệm mầu 
Thiền hoa rộ nở một màu thanh lương 
Hòa âm Trôi khúc dị thường 
Mười phương thơm ngát mùi hương diệu kỳ...
  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng