PHƯỢNG HỒNG


Vầng trăng xẻ nửa vành môi 
Nửa ôm gối mộng nửa trôi chốn nào 
Anh về hỏi lại trăng sao 
Nửa kia đâu mất mà nao tấc lòng 
Đêm về gối chiếc phòng không 
Đèn sao tắt hết trống không một mình 
Thôi thì ta cứ lặng thinh
Nghe thiên đổ một mình với ta
Trời xanh vằng vặc thiên hà 
Cùng thiên thu ấy là ta với mình... 

Mùng 10 Tết Mậu tuất 
25/2/2018Sương đêm ướt lạnh vừa tan
Trăm năm cuộc lữ mơ màng bóng mây 
Mưa rừng tắm gội xanh cây 
Rừng phong đỏ thắm dạn dày gió mưa 
Người đi cây cỏ mới vừa 
Người về hoa trái nắng mưa một màu... 

Mười ba Tết Mậu tuất 
27/2/2018

  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng