PHƯỢNG HỒNG


Sắc Màu Thiền Tông
(Thơ: Phượng Hồng)Vẫn biết xuân tàn hoa sẽ rụng
Ta vẫn còn đây!
Rạng rỡ mày.
Đông tàn
Hoa lá lại đầy cây.
Xuân này xuân nữa mặc đổi thay!
Cây khô đứng vững lòng ngay thẳng.
Hởi thế nhân ơi!
Dạ vẫn ngay.

Saigon 2/4/2018Kể từ trăng gió ra khơi
Bốn phương tám hướng biết nơi nào về
Nơi nào là cũng nẻo về
Non xanh núi biếc sơn khê chập chùng.

Vào ra tự tại ung dung
Cất ca tiếng hát mở tung cửa thiền
Nắng chiều bóng đổ cây xiên
Ta đi tươi mãi một miền bình an...

Sg.6/4/2018Bình mình rực nắng hồng
Một đời bay một trời không.
Mai này bay bổng giữa thời không
Lồng lộng mây bay rực nắng hồng...

Sg 4/4/2018
  Trở lại chuyên mục của : Phượng Hồng