TRẦN THÙY LINH


Hoa Lửa

Cảm hứng cho bức Tranh "Hoa lửa" đến từ bài thơ của Friedrich Nietzsche, triết gia người Đức

„ Vâng, tôi biết, từ đâu tôi sinh ra:
Không thỏa mãn như một ngọn lửa
Bừng sáng và thiêu cháy chính mình.
Những gì tôi chạm vào, thành ánh sáng,
Những gì tôi để lại, thành than,
Tôi là ngọn lửa "
******************
Ja, ich weiß, woher ich stamme:
Ungesättigt gleich der Flamme
glühe und verzehr ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle, alles, was ich lasse
Flamme bin ich sicherlich.“


Vườn XuânVề Miền Yêu Thương

  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh