TRẦN THÙY LINH


Mặt Trời Xanh

Truyền thuyết về những bông sen xanh vùng Thượng Ai cập là cảm hứng để bức tranh này hình thành ( dù loài hoa ở sông Nile thực chất là hoa súng cánh lớn, họ sen). Người Ai cập tin rằng những bông sen tượng trưng cho thần mặt trời nhờ đặc tính nở hoa vào ban ngày và khép cánh vào ban đêm , như sự hiện diện của vầng thái dương trên trái đất. Cũng vì thế hoa sen được coi là biểu tượng của sự tái sinh. Trong vòng quay bất tận của cuộc đời, luôn có một vầng thái dương xanh, vươn lên từ bùn và những tàn phai,

Trong tập sách “Những Bông Hoa Trong Hư Không”, Thiền Sư Dogen (Đạo Nguyên, TK13, người Nhật) đã viết về những bông sen xanh như sau:

Thời gian và nơi chốn để hoa sen xanh da trời hé nụ và nở hoa là lúc hoa đang ở giữa cơn lửa, và lúc ngọn lửa cháy sáng. Những tia lửa và ngọn lửa đang cháy chính là nơi chốn và thời gian để bông sen xanh hé nụ và nở hoa. Hãy biết rằng chỉ cần một tia lửa duy nhất là đã có hàng trăm ngàn bông sen xanh nở hoa trên bầu trời, nở hoa trên mặt đất, nở hoa trong quá khứ, và nở hoa trong hiện tại. Trải nghiệm được thời gian và nơi chốn chính xác của ngọn lửa, là hiểu đựơc bông sen xanh. Đừng để thời gian và nơi chốn của bông sen xanh trôi đi.
************
The legend of the blue lotus in the Upper Egypt is the inspiration for this artwork (although the Nile lotus flower is actually a kind of large water lilies which belongs to the lotus family). Egyptians believe that the lotus represents the sun god bcause of its significance : blooming by sunrise and closing by sunset, like the appearance of the sun on earth. Therefore the lotus is considered a symbol of rebirth.In the endless circle of life, rising from the mud and fading, there is a blue sun.

In his book „Flowers of Space“ wrote the well-known Zen-Master Dogen about the Blue Lotus as follows:

The time and place of the opening and blooming of the blue lotus are in the midst of fire and at the time of flames. These sparks and flames are the place and time of the blue lotus opening and blooming. Know that in a single spark are hundreds of thousands of blue lotuses, blooming in the sky, blooming on the earth, blooming in the past, blooming in the present. Experiencing the actual time and place of this fire is the experience of the blue lotus. Do not drift by this time and place of the blue lotus flower.  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh