TRẦN THÙY LINH


"Khi bạn thay đổi tầm nhìn, thay đổi cách quan sát, sự vật hay sự việc sẽ mang một trạng thái khác, bạn sẽ có một suy nghĩ khác và đôi khi tư duy của bạn sẽ thay đổi rất cơ bản. Ít ra thì tôi đã luôn cố gắng làm điều đó trong phạm vi hạn hẹp của con người, trong những hạn chế nhiều mặt của chính mình.Tôi luôn thích nhìn sự vật từ trên cao. Sài gòn từ "tầm mắt của những con chim:)" hiện ra vẫn đầy màu sắc. Cái hỗn độn hay trật tự vẫn chỉ là những gì bề ngoài bạn thấy. Ẩn sau những mái nhà tôn -hiếm khi được ca tụng- vẫn là sự sống tràn đầy, và một cái gì đó, lắng đọng, không dễ thấy.
Nhưng tôi cũng muốn giữ cho mình không bay cao quá Biểu tượng cảm xúc smile. Ít nhất là đối với Sài gòn !"

"
When you change the way of viewing, things will be different. And you will have another idea, sometimes your mindset will be changed definitely.At least, I always try my best to realise this within human restricted capability.I love to see things from above. From the bird-view, Saigon still looks very colourful. The chaos or order are still remained the surface of things. Hidden under the steel roofs that are not common motives of arts, you still feel life and something of quiet, which is not easy to be discovered.
Anyway, I want to keep myself not flying so high awayBiểu tượng cảm xúc smile. At least, when it is about Saigon!THE LANES of SAIGON/SÀI GÒN HẺM
 


SUNSHINE OF THE LANES /HẺM NẮNG 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh