TRẦN THÙY LINH


"Ở Sài gòn, nắng đi trên phố như người quen. Có những ngày lang thang trong hẻm vắng, gặp nắng, như gặp lại mình.

Người ta nói " Sài gòn hai mùa mưa nắng", nhưng phải nói là "Sài gòn muôn màu nắng, vạn màu mưa" mới đúng. Người ta có Xuân, Hạ, Thu, Đông, thì Sài gòn cũng có nắng hồng, nắng xanh, nắng vàng và nắng đỏ. Mà những sắc nắng ấy, chẳng cần phải chờ mùa như ở nơi khác. Một ngày có khi có tới ba màu nắng, để rồi lại có những tháng, nắng chỉ duy nhất một màu.

Đếm hết được không, những sắc màu nắng phương Nam?"


"Seeing the sunshine in Saigon like meeting a friend. Strolling down the streets and the quiet lanes, seeing the sunshine like finding myself.

People say” Saigon has dry and rainy seasons”, but it is better to say “ Saigon has countless colours of sunshine and thousand colours of rain”. Whether spring, summer, autumn or winter, Saigon always has pink, blue, yellow and scarlet sunshine. And these hues of sunshine don’t need to wait for seasons like everywhere else. Sometimes there are three colours of sunshine during the day, but there are months when the sunshine has only one colour.

Can you count all the hues of the Saigon’s sunshine?"


BLUE SUNSHINE/ Nắng Xanh


 
CANALS OF SAIGON/ SÀI GÒN KÊNH

  
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh