TRẦN THÙY LINH


Thảo Nguyên Chuyển Mình

 

Không phải bầu trời, nơi có cánh chim bay
Không phải dòng sông, nơi con thuyền nằm lại
Không phải phố, nơi xô bồ tấp nập
Và dòng người luôn không thấy mặt nhau
Hạnh phúc đâu, giữa muôn trùng ảo ảnh
Lặng lờ trôi theo ngàn áng mây xa

Hạnh phúc đâu, giữa muôn trùng ảo ảnh
Là phố, là sông, hay là cả bầu trời
Là nơi tôi đi, hay nơi lòng ở lại
Nắng gió cao nguyên, nơi có mắt ai cười

Người ơi, lòng có bình yên ?Con Đường Để Mơ


  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh