TRẦN THÙY LINH


Vô Thường

Đạo lý duyên khởi (pratiya-samutpada), nguyên lý vận hành của con người và vũ trụ nói rằng : không có cái gì gọi là ngã (atmam) hay linh hồn trường cửu, các sự vật luôn luôn ở trong trạng thái chuyển dịch. Vạn vật đều do Tạo hóa mà thành và chúng là như vậy. Ngộ đựơc điều đó, nghĩa là Ta đã hoà vào Tạo hoá. Sự thừơng biến ấy, Đạo Phật gọi là Sự vô thường (anitya).
 


 
Niềm Tin 
 
Bức tranh này được hoàn tất dựa trên ý tưởng của một mẩu chuyện nhỏ về Đức phật Thích ca. Khi một Phật tử hỏi rằng Ngài có phải là Chúa trời không, Đức Phật đáp:“ Chỉ như một bông sen đỏ, xanh hay trắng, sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi mặt nước, không thấm nước, - ta cũng vậy -, sinh ra trong thế gian, lớn lên trong thế gian, vươn lên từ thế gian, sống buông bỏ -, hãy nhớ về ta như một “ người giác ngộ”.
Vươn lên từ bùn lầy, vựơt lên khỏi mặt nứơc để nở hoa, -biến họa thành phúc-, nên bông sen còn tượng trưng cho niềm tin vào chính bản thân. 
 
  Trở lại chuyên mục của : Trần Thùy Linh