TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN


Cowboy Playing Guitar
Ký họa  alla prima 

  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Uyên