TRƯƠNG ĐÌNH UYÊN


Tiếng Màu Lang Thang
Mai rồi.ngủ suốt thiên thu
chân tay duỗi thẳng.đền bù xưa sau
chiếc lá hốt hoảng rơi mau
mùa sương khói tỏa.tiếng mầu lang thang…

***
Trích trong thi tập ‘Đêm Vang Hình Tiếng Chuông’ - thơ Huy Tưởng

Cỏ Hoa Vườn Trờichiều buông.chim nhạn bay qua
thanh mảnh như tiếng cỏ hoa vườn trời
nằm trong cảnh giới.sáng ngời
ồ.xương máu cũng trổ lời thánh thi!
(Thơ Huy Tưởng)

 
  Trở lại chuyên mục của : Trương Đình Uyên