Bóng Người Trên Sân Ga

Thơ: Nguyễn Bính
Diễn ngâm: Hoàng Oanh 



  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập