Bóng Người Trên Sân Ga

Thơ: Nguyễn Bính
Diễn ngâm: Hoàng Oanh   Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập