ĐÊM NGUYỆT CẦM 

Thơ: Mai Hoài Thu 
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm

BBT giới thiệu

 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập