Động  Hoa Vàng

Thơ: Phạm Thiên Thư
Diễn ngâm: Hoàng Oanh


 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập