GÓC NHỚ

Thơ: Miên Du-Dalat

Ngâm thơ: Hoàng Đức Tâm


(Nguồn: Youtube)
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập