CHÚT TÌNH GỞI LẠI

Thơ: Mai Hoài Thu

Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm 
(Nguồn: youtube)


 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập