Thơ Bùi Giáng
 
1. Áo Xanh
2. Trò Chuyện
3. Chiêm Bao

Diễn ngâm: Hồng Vân


 
  Trở lại chuyên mục của : Ban Biên Tập