Tóc Trắng


Thơ: Bùi Hoàng Linh
Diễn ngâm: Hoàng Mạnh Hùng


 
  Trở lại chuyên mục của : Bùi Hoàng Linh