Chiều Hà Nội

Thơ: Ca Dao
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Minh họa: Tranh Ái Lan


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao