Cuối Bờ Hiu Quạnh

Thơ: Ca Dao
    Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Tranh minh họa : Lương Trường Thọ


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao