Đợi

Thơ: Ca Dao
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm
Photo by Ca Dao


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao