Say Hương Tóc

Thơ, hình ảnh & Video: Ca Dao
Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao