Trên Đỉnh Tình Sầu

Thơ, Video & minh họa: Ca Dao
Diễn ngâm : Hoàng Đức Tâm


 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao