Vô Tình

Thơ: Ca Dao
                                         Minh họa: Tranh Lương Trường Thọ
                           Diễn ngâm: Hoàng Đức Tâm

 


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao