Chiều Về Qua Ngõ Vắng


Thơ: Hàn Sĩ Nguyên
   Diễn ngâm: Bích Ngọc
                       Ảnh minh họa: Nguyễn Ngọc Danh 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên