Hoa Nắng Ngày Xưa Đâu

Thơ: Hàn Sĩ Nguyên
Diễn ngâm: Bảo Cường
Ảnh minh họa: Tâm Trần
Video: CaDao

 
  Trở lại chuyên mục của : Hàn Sĩ Nguyên