Dạ Cầm - Mỏi Mòn

Thơ: Hiếu Tư
Diễn ngâm: Thanh Hiếu


 
  Trở lại chuyên mục của : Hiếu Tư