Trời Đất Tiêu Sơ Trong Chén Nhạt

Thơ: Hồ Tuấn Nhã
Diễn Ngâm: Hoàng Đức Tâm
        Hình ảnh minh họa:Nguồn Internet


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hồ Tuấn Nhã