Còn Nhau Xin Hãy Thương Nhau

Thơ: Hoa Văn
Diễn ngâm:  Ái Ly


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn