Níu Lại Thời Gian

Thơ: Hoa Văn
Diễn ngâm: Vân Khánh


 
  


Thời gian đi thật vô tình

Níu sao được để còn xanh tuổi chiều

Nói gì nữa chuyện thương yêu

Nửa còn nửa mất trăm điều ngổn ngang

 

Gặp em trong mộng mơ màng

Cung thương lạc điệu cung đàn lạc dây

Nửa đời chuyện tỉnh chuyện say

Bài thơ năm cũ còn cay mắt buồn

 

Ân tình tô đậm tâm son

Bài thơ mấy đoạn vẫn còn dấu hoa

Gửi người em tận phương xa

Trăm đi ngàn ở vẫn tha thiết cùng

 

Thơm hương mấy thuở đã lòng

Mộng nào dệt thắm không mong ấm tình

Cúc hoa một đoá hương bình

Còn mơ trong giấc mộng lành sớm hôm.

 

Mai về hẹn với sắt son

Cùng nàng thơ nghĩa vẹn tròn áo bay

Tiệc đời như đã thôi bày

Chỉ còn tiếng nhạc thơ đầy lối riêng.

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn