Ơn Em

Thơ: Hoa Văn
Diễn ngâm: Nghệ sĩ ưu tú Bích Vương


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn