Quét Lá Phong Trần

Thơ: Hoa Văn
Diễn ngâm: Vân Khánh


 

         
   


 

Tay nào rũ bụi trầm luân

Tay nào quét lá phong trần đổ đi

Gặp em áo vạt thơ đề

Tơ tằm một thuở hoa chia nụ đời

 

Đường qua lối lại ngậm ngùi

Bỗng dưng lại nhớ đôi bài cổ thi

Mốt mai tình cũng vân vi

Nghĩ đi giông gió nghĩ về tuyết sương

 

Trăm khuya ngàn sớm bụi đường

Lời thơ tiếng nhạc văn chương nửa vần

Tình chia khép mở vô âm

Chút tư riêng trót mơ thầm tóc xưa

 

Gần xa tình chẳng thuận mùa

Đến đi đưa đẩy bến bờ phù vân

Thương yêu ngào ngọt vô ngần

Dang tay quét lá phong trần nhớ em.

  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn