Tạ Ơn Đời

Thơ: Hoa Văn
Diễn ngâm: Ái Ly


 

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoa Văn