Chiều Quảng Trị Nhớ Anh 

Thơ: Bích Hà
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Mạnh Hùng

 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà