Em Đã Rời Xa Huế

Thơ: Hoàng Thị Bích Hà
Diễn ngâm: Hoàng Mạnh Hùng


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà