Lãng Tử Ngự Bình


Thơ: Bích Hà
Diễn ngâm: NS Phong Thủy


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà