SAU CHIẾC CỔNG

Thơ: Hoàng Thị Bích Hà
Diễn ngâm: Nghệ sỹ Mạnh Hùng


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Thị Bích Hà