CHIỀU MƯA VÀ NỖI NHỚ

Tác giả:  Hoàng Trọng Bường
Diễn ngâm: Nghệ sĩ Mạnh Hùng


 
  Trở lại chuyên mục của : Hoàng Trọng Bường